Choroba Alzheimera a niepełnosprawność

https://sinupret.pl/produkty-linii-sinupret/sinupret-extract/ http://www.medident.pl

Choroba Alzheimera rozwija się przeważnie u osób starszych. Konsekwencją tego schorzenia jest upośledzenie poszczególnych funkcji mózgu. Choroba ma charakter postępujący i z czasem doprowadza do znacznego upośledzenia funkcjonowania danej osoby.

Jak dotąd nie poznano dokładnie przyczyny powstania tej choroby. Uważa się jednak, że wpływ na nią mają czynniki środowiskowe oraz współwystępujące choroby. Chorobę Alzheimera można zaliczyć do chorób otępiennych.

Oznacza to, że osoby chore mogą ubiegać się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. Osobom chorym na Alzheimera przysługuje pomoc finansowa w postaci zasiłku pielęgnacyjnego. Znacznie ważniejsze jest jednak wsparcie bliskich osób.

W większości przypadków konieczne jest również odpowiednie przystosowanie mieszkania. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa chorego. Pokój osoby chorej powinien zawierać wyłącznie te przedmioty, które chory zna.

Dzięki temu poczuje się spokojniejszy. Choremu można przydzielić drobne obowiązki domowe.