Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Choroba Creutzfeldta-Jakoba to choroba neurologiczna nazywana inaczej gąbczastym zwyrodnieniem mózgu, stwardnieniem kurczowym lub stwardnieniem rzekomym. Według naukowców choroba spowodowana jest przez zmutowanej priony.

Białka o nieprawidłowej strukturze odkładają się w układzie nerwowym, co prowadzi do otępienia. Występuje ono u większości chorych.

Wśród objawów wymienia się również zmęczenie i osłabienie. Niektórzy chorzy odczuwają także brak apetytu, towarzyszą im też zaburzenia pragnienia.

Z czasem pojawiają się również zaburzenie koordynacji ruchowej, drżenie ciała i niedowład kończyn. Choroba rozwija się szybko.

Wraz z nią, w szybkim tempie postępuje uszkodzenie mózgu. Naukowcom nie udało się do tej pory znaleźć lekarstwa, które zaradziłoby zmutowanym prionom i zatrzymało rozwój choroby.

Zmiany, jakich priony dokonują w organizmie chorego, są nieodwracalne. Niestety, w przypadku gąbczastego zwyrodnienia mózgu rokowania nie są korzystne.

Od momentu wystąpienia pierwszych objawów większość chorych żyje nie więcej niż 2 lata.