Choroby neurologiczne, czyli jakie?

https://sinupret.pl/jak-odroznic-bol-zeba-od-bolu-zatok/

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10, opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), choroby układu nerwowego umieszcza pod literą G. Pojęcie chorób układu nerwowego jest niezwykle szerokie – odnosi się zarówno do zaburzeń poznawczych, afazji, chorób neurodegeneracyjnych, jak i zaburzeń czynności ruchowych czy „popularnych” migren.

Wspólnym mianownikiem wszystkich tych schorzeń i dolegliwości jest zaburzone funkcjonowanie układu nerwowego. Szczegółowego rozróżnienia dokonuje oczywiście wyspecjalizowany lekarz neurolog, wykonawczy uprzednio niezbędne badania.

Przebieg, jak i podłoże poszczególnych chorób, jest różny. Choroby neurodegeneracyjne powiązane są z utratą przez chorego komórek nerwowych.

Dokonuje się tu podziału na utratę tkanki odpowiedzialnej za funkcje motoryczne oraz na utratę tej odpowiadającej na pamięć. W obrębie tych dwóch ogólniejszych kategorii dokonuje się dalszego, bardziej złożonego i szczegółowego podziału na poszczególne choroby.