Choroby

Epidemiologia

Epidemiologia jest nauką, która zajmuje się badaniem występowania oraz rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem ludności w określonej populacji. Bada też wpływ różnych czynników, np.