Czy warto uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

www.polandmuaythai2014.eu zęby

Niepełnosprawność może być spowodowana przez różne czynniki lub schorzenia. Obecnie istnieje wiele form pomocy dla osób niepełnosprawnych. Konieczne jest jednak uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. Jakie są korzyści z jego uzyskania? Przede wszystkim dzięki orzeczeniu osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania podatkowej ulgi rehabilitacyjnej. Jest to szczególnie przydatne podczas zakupu sprzętu medycznego czy rehabilitacyjnego, jak np.

kul ortopedycznych, protez, aparatów słuchowych i wielu innych. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odpisania kosztów związanych z zakupem leków. Orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia również do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Dotyczy to osób, które muszą zrezygnować z aktywności zawodowej po to, żeby móc opiekować się osobą niepełnosprawną. Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności umożliwia ubieganie się o zasiłek pielęgnacyjny.

Dotyczy to osób niepełnosprawnych, które ukończyły 16 lat.