Epidemiologia

morska.jazda.net.pl kurs masażu Warszawa

Epidemiologia jest nauką, która zajmuje się badaniem występowania oraz rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem ludności w określonej populacji. Bada też wpływ różnych czynników, np. środowiskowych, na stan zdrowia.

Epidemiologia określa też warunki występowania epidemii. Celem epidemiologii jest badanie np. rozpowszechnienia chorób, czyli ich częstości występowania oraz rozmieszczenia tych chorób w danej populacji ludzkiej.

Epidemiologia potrzebne wyniki badań zdobywa dzięki różnym miernikom. W określaniu pozytywnych mierników stanu zdrowia ocenia sprawność fizyczną oraz ustala wskaźnik wydolności. Do negatywnych mierników stanów zdrowia wykorzystuje dane dotyczące chorób, np.

liczbę chorujących w przeciągu ostatniego roku lub dane odnośnie zapadalności na konkretne schorzenie. Bada też zgony, w tym celu posługuje się danymi dotyczącymi umieralności oraz śmiertelności.Wszystkie z mierników stosuje się dla określonego przedziału czasowego, w epidemiologii jest to jeden rok.