Geodezja rozumiana jako nauka

Najprościej geodezję można zdefiniować jako: naukę, która zajmuje się ustalaniem wielkości i kształtu kuli ziemskiej oraz położenia na powierzchni planety poszczególnych punktów. Jak w przypadku chyba każdej dziedziny naukowej można podzielić ją na kilka sektorów. Podstawowym podziałem jest tutaj podział na geodezję wyższą i geodezję niższą. Geodezja niższa jest nauką o pomiarach, których dokonuje się na małych obszarach, które mają promień o maksymalnej długości 15,6 kilometra oraz nie więcej niż 750 kilometrów kwadratowych powierzchni (nie uwzględnia się tutaj kulistości Ziemi.).

Geodezja wyższa z kolei jest nauką o pomiarach dokonywanych na obszarach większych, niż podano powyżej. Tutaj uwzględnia się kulistość naszej planety, bo jest to konieczne do tego, żeby pomiary były odpowiednio precyzyjne. Oczywiście, geodezję jako naukę można podzielić również na inne kategorie. W metodologii nauk bardzo często spotkać się można z różnymi klasyfikacjami i raczej nie zdarzają się powszechnie przyjęte podziały. Są to jednak tematy stricte akademickie, nad którymi nie ma sensu się tutaj rozwodzić.