Jakie choroby powodują niepełnosprawność?

www.azspodlasie.eu jąkanie terapia

Niepełnosprawność może pojawić się w każdym wieku, niezależnie od płci. Niekiedy niepełnosprawność pojawia się już w chwili pojawienia się na świecie. Częściej jednak jest efektem choroby. Obecnie wyróżnia się kilka chorób, które mogą prowadzić do niepełnosprawności. Jakie to są choroby? Jedną z nich są upośledzenia umysłowe.

W szczególności dotyczy do upośledzenia w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. Do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności uprawniają również choroby psychiczne, do których wlicza się schizofrenię czy chorobę afektywną dwubiegunową. Niepełnosprawność może być spowodowana niektórymi chorobami wzroku lub słuchu. Z kolei choroby takie jak schorzenia kości i chrząstek, choroby układowe tkanki łącznej, choroby zwyrodnieniowe stawów prowadzą do trudności z poruszaniem się, co w efekcie oznacza niepełnosprawność ruchową. Bardzo często orzeczenie o niepełnosprawności otrzymują osoby, które cierpią na niektóre schorzenia układu moczowo-płciowego, pokarmowego czy krwiotwórczego.