Kierunki i narzędzia realizacji polityki ekologicznej

Z tematem zanieczyszczeń środowiska nierozerwalnie wiąże się kwestia polityki ekologicznej, czyli świadomej i celowej działalności państw polegającej na racjonalnym korzystaniu z zasobów i walorów środowiska naturalnego, jego właściwej ochronie i umiejętnym kształtowaniu.

A jakie są kierunki i narzędzia realizacji polityki ekologicznej? Polityka ekologiczna ukierunkowana jest przede wszystkim na racjonalizację gospodarki energetycznej, restrukturyzację przemysłu oraz zmniejszenie uciążliwości transportu.

Ponadto zwraca się w stronę racjonalizacji wydobycia i użytkowania kopalin, a także użytkowania, ochrony i kształtowania żywych zasobów przyrody.

Do narzędzi realizacji polityki ekologicznej zaliczamy natomiast narzędzia prawne, administracyjne i ekonomiczne, a także wszelkiego rodzaju systemy kontroli i monitoringu oraz działalność edukacyjną w zakresie ekologii i badania naukowe.

Nie ulega wątpliwości, że polityka ekologiczna jako dziedzina ma jasno sprecyzowane kierunki, które nastawione są na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska oraz zapobieganie dalszej degradacji naturalnych ekosystemów.