Kwaśne deszcze

www.jednosc-boronow.pl Vita Polymers Polska: Producent pianki poliuretanowej biurka komputerowe

Negatywnym skutkiem występowania zanieczyszczeń powietrza są, także kwaśne deszcze, które powstają na skutek emitowanych do atmosfery gazów. Ich występowanie związane jest z naturalnymi, jak i sztucznymi procesami, do których najczęściej zaliczamy spaliny z dużych zakładów przemysłowych.

Ich główne składniki, czyli tlenki siarki oraz azotu na skutek połączenia z parą wodną unoszącą się w powietrzu tworzą kwasy. Negatywne oddziaływanie tych związków na naszą ziemie jest możliwe podczas deszczu, bowiem w ten sposób dochodzi do ich opadania, stąd ich nazwa kwaśne deszcze.

Zjawisko to przyczynia się do całego szeregu zmian, które zachodzą w środowisku. Woda deszczowa przedostaje się sie do wód powierzchownych, a także do gleby.

A zatem zniszczenia mogą obejmować także roślinność, która zaczyna obumierać również na skutek bezpośredniego opadania deszczu. Poza tym kwaśne deszcze wpływają negatywnie na wszelkie mikroorganizmy żyjące w glebie oraz zwierzęta obcujące z nią, niestety również są niebezpieczne dla człowieka.