Nie ma ziemi niczyjej

Obecnie na świecie raczej trudno było znaleźć przynajmniej fragment ziemi, która nie należy do nikogo.

Jeśli już miałoby się tak zdarzyć, to chyba musiałaby to być wysepka, która w skutek ruchów tektonicznych wyłoniła się nagle z wody gdzieś na środku oceanu.

Na lądach z pewnością nie ma takiej możliwości.

Skoro każdy fragment ziemi do kogoś należy, to geodeci, którzy zajmują się, między innymi, wyznaczaniem granic nieruchomości, mają bardzo odpowiedzialną pracę.

Jeśli na przykład zdarzyłoby się, że nowo postawiony budynek nawet o pół metra wchodzi na teren drugiej działki, to jej właściciel miałby pełne prawo domagać się uznania swojej własności, co mogłoby się wiązać nawet z koniecznością wyburzenia tego budynku.

geodeta nie może więc pomylić się nawet o dziesięć centymetrów, ponieważ mogłoby to mieć naprawdę poważne konsekwencje.

Dawniej, kiedy znaczna część naszej planety była niezagospodarowana, rzadziej pojawiały się tego typu problemy.

Ziemi było pod dostatkiem, więc ludzie nie musieli się aż tak o nią spierać.