Orzeczenia ZUS

Orzeczenia ZUS o niepełnosprawności potrzebne są wówczas, gdy dana osoba chce ubiegać się o rentę. Lekarze orzecznicy oceniają zdolność do podjęcia i wykonywania pracy zarobkowej.

W przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy, wypłacane są odpowiednie świadczenia pieniężne. Obecnie stosuje się dwa kryteria oceny niezdolności do pracy: całkowitą lub częściową.

Ta pierwsza oznacza, że dana osoba utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Częściowa utrata oznacza z kolei, że nie ma możliwości podjęcia pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Warto jednak wspomnieć o tym, że niezdolność do pracy orzekana jest na określony czas. Obecnie nie jest on dłuższy niż 5 lat.

Jednakże od tej reguły istnieją wyjątki. Dotyczą one osób, u których stwierdza się, że nie będzie możliwe uzyskanie sprawności nawet po przekroczeniu tego okresu.

Chcąc ubiegać się o takie orzeczenie należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Do kompletu dokumentów koniecznie trzeba dołączyć wszelkie badania medyczne.