Orzeczenia ZUS

Orzeczenia ZUS o niepełnosprawności potrzebne są wówczas, gdy dana osoba chce ubiegać się o rentę. Lekarze orzecznicy oceniają zdolność do podjęcia i wykonywania pracy zarobkowej. W przypadku stwierdzenia niezdolności do