Przedszkola profilowane

Wyposażenie przedszkola

Jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonował praktycznie jeden typ przedszkoli. Niemal każde z nich miało taki sam program nauczania, który zdefiniowany był przez odpowiednie przepisy.

Jednakże szybko zaczęto zaobserwować, że w ten sposób dzieci nie mogły rozwijać swoich pasji i zainteresowań. Z tego powodu zaczęły powstawać przedszkola profilowane.

Obecnie funkcjonują one niemal w każdym większym mieście. Rodzice już od najmłodszych lat mogą zadbać o indywidualny rozwój dziecka.

W zależności od jego zainteresowań, mogą wybrać przedszkola plastyczne, językowe czy ekologiczne. Bardzo popularne stały się również przedszkola integracyjne, które uczą wrażliwości społecznej.

Przedszkola profilowane są z pewnością lepiej przystosowane do potrzeb konkretnego dziecka. Jednakże i w tym przypadku istnieje pewne ryzyko.

Może się bowiem okazać, że dziecko wcale nie będzie zainteresowane ofertą przedszkola. Niekiedy zapał do rozwijania swoich zainteresowań szybko przemija.

Z tego powodu to od rodzica zależy, czy dobrze wybierze przedszkole duszniki dla dziecka.