Skutki epidemii wirusa A/H1N1

www.kmkm.org.pl

Ogłoszenie epidemii wirusa A/H1N1 spowodowało nie tylko strach, ale i duże straty finansowe. Doszło m.in. do obciążenia podatników w wielu krajach dodatkowymi kosztami.

Przede wszystkim duże nakłady finansowe przekazano na zakup szczepionek. Rząd Holandii przeznaczył na ten cel 300 milionów euro, jednak jak się okazało wykorzystano tylko ich niewielki nakład. W efekcie wiele z niewykorzystanych szczepionek zalegało. Rząd Francji zamówił natomiast szczepionki za 860 milionów euro, a skorzystało z nich zaledwie 5% obywateli.

Jeszcze mniej osób skorzystało ze szczepień we Włoszech, gdzie rząd wydał 184 miliony euro, a zaszczepiło się zaledwie 4% społeczeństwa. Więcej, ale nadal niewiele, bo zaledwie 10% ludności zaszczepiło się w Niemczech. Tamtejszy rząd wydał na szczepienia 417 milionów euro. Dodatkowym obciążeniem finansowym były też wynagrodzenia dla lekarzy i pielęgniarek, którzy w tym czasie musieli pracować po godzinach.

We Francji podwyższone pensje kosztowały rząd 150 milionów euro. Duże nakłady finansowe były też przeznaczane na kampanie informacyjne.