Smog – kumulacja zanieczyszczeń powietrza

firanki do pokoju

Zanieczyszczenia powietrza stanowią bardzo duży współcześnie problem, bowiem oprócz wspomnianego efektu cieplarnianego, czy kwaśnych deszczy mamy jeszcze doczynienia z równie niebezpiecznym smogiem.

Smog jest wynikiem niewątpliwe działalności człowieka oraz współistnienia naturalnych zjawisk atmosferycznych.

Dlatego też można określić go, jako ogół wszystkich znajdujących się w powietrzu zanieczyszczeń.

W sytuacji, gdy mamy doczynienia z bezwietrznym dniem, na terenie o specyficznym ukształtowaniu wraz z niewielkim obszarem, jakim jest miasto może dojść do skumulowania się „zatrutego” powietrza, a tym samym do wytworzenia się smogu.

Na skutek skumulowania się sadzy oraz tlenków węgla i siarki, które powstają w trakcie spalania węgla mamy doczynienia z groźnym dla naszego zdrowia smogiem siarkowym.

Natomiast na skutek zachodzących reakcji pomiędzy spalinami samochodowymi, a promieniowaniem słonecznym również dochodzi do wytworzenia się niebezpiecznych substancji, co określa się mianem smog fotochemiczny.