Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane można zaliczyć do chorób przewlekłych, które powodują niepełnosprawność. Choroba ta dotyczy przeważnie osób młodych. Najczęściej atakuje osoby między 20. a 40. rokiem życia. W chorobie tej dochodzi do zaniku osłonek mielinowych, które znajdują się na komórkach nerwowych. Z tego powodu przekazywanie sygnałów między kolejnymi komórkami zostaje zaburzone.

Cechą charakterystyczną stwardnienia rozsianego jest występowanie rzutów oraz remisji. Chorzy mogą obserwować bardzo zróżnicowane objawy, takie jak osłabienie mięśni rąk lub nóg czy kłopoty z zachowaniem równowagi. W zaawansowanym stadium choroby pacjenci korzystają z wózka inwalidzkiego. Obecnie nie ma jeszcze leku, który umożliwiałby całkowite wyleczenie. Chorzy stosują preparaty, które hamują rozwój choroby. Stwardnienie rozsiane wiąże się z pewnymi ograniczeniami, jednak w wielu przypadkach istnieje możliwość prowadzenia normalnego życia. Niekiedy chorzy muszą korzystać z pomocy opiekunów lub krewnych.