Świat osób nadpobudliwych psychoruchowo – Polskie Towarzystwo ADHD

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej, który ujawnia się zazwyczaj już w pierwszych pięciu latach życia. Polskie Towarzystwo ADHD skupia osoby, którym bliski jest temat zaburzenia. Są to rodzice, psychologowie i pedagodzy. Towarzystwo chce wprowadzić zmiany w systemie edukacji, służby zdrowia, w systemie socjalnym i w prawie.

Pragnie również zmienić społeczne postrzeganie osób z ADHD, by te mogły w pełni uczestniczyć w życiu towarzyskim i czuć się komfortowo. Organizacja jest inicjatorem ogólnopolskiej kampanii „ADHD – Świat to za mało!”. W ramach projektu Polskie Towarzystwo ADHD umożliwia terapię dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, a także porady prawne dla osób znajdujących się w problematycznych sytuacjach związanych z ADHD. Organizuje szkolenia dla nauczycieli i rodziców, a także konferencje na temat ADHD.

Dzieci mogą liczyć na zorganizowane imprezy plenerowe, konkursy i grupy terapeutyczne.