Trwałość zanieczyszczeń wód

www.festiwaldronow.pl

Zanieczyszczenia wód są to niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych spowodowane wprowadzeniem w nadmiarze substancji organicznych, nieorganicznych, radioaktywnych, a także ciepła, które ograniczają lub wręcz uniemożliwiają dalsza eksploatację zasobów wodnych. Zanieczyszczenia wód dzieli się ze względu na różne kryteria, jednak jednym z ważniejszych jest kryterium trwałości.

W ramach tej kategorii wyróżnia się zanieczyszczenia rozkładalne, które zawierają substancje organiczne, które ulegają przemianom chemicznym do prostych związków nieorganicznych, zanieczyszczenia nierozkładalne, do których zalicza się substancje nieulegające przemianom chemicznym oraz zanieczyszczenia trwałe, które zawierają substancje ulegające rozkładowi biologicznemu w niewielkim stopniu i pozostające w środowisku w niezmiennej formie przez długi okres czasu. Nie ulega wątpliwości, że podział zanieczyszczeń wód ze względu na ich trwałość może być bardzo pomocny w planowaniu strategii ochrony środowiska wodnego w Polsce.